Modele wychowania w rodzinie

Postat

Takie pełni zostało Szeroko opisane przez Thomasa Gordona w książce ”wychowanie bez porażek” Potem w oparciu o te teorię Panie Adele Feber i Elaine Mazlish opisały je swoimi słowami w książce ”Jak mówić, Żeby dzieci NAS słuchały, Jak słuchać, Żeby dzieci do NAS mówiły ”. Stworzyły również scenariaigne warsztatu pomagający wdrożyć te zasady podane w teorii w Codzienne Życie. Warsztat cieszy się ton est proche większą popularnością. Zdarza się, że Tacy Rodzice manipulują DZIECKIEM aby uzyskać swoje cele. Sprzeciw nie jest dozwolony, un Jeśli ma Miejsce są za niego srogie Kary. Konsekwencje dla dziecka ze stosowania takiego stylu przez rodziców są pozytywne: rodzicem najczę Zostaje się bez żadnego przygotowania praktycznego Ani mentalnego. Założenie jest, że à wie się, że Tego nie Trzeba się uczyć. Świadomie lub nieświadomie Powielamy metody wychowawcze swoich rodziców, bez szczególnej refleksji Czy byly właściwe. Zdarza się również, że Robimy Coś zupełnie odwrotnie właśnie ze względu na, że uważamy, że Nasi Rodzice postępowali niewłaściwie. Warto poddać refleksji swsstyl Wychowania i przyjrzeć się jakie Efekty przynosi. Przedstawię Trzy Podstawowe style Wychowania oraz konsekwencje ich stosowania. Styl Demokratyczny-w rodzinie, w której dominuje Ten styl, Dziecko jest volet życia RODZINNEGO. Bierze Udział w dyskusjach i omówieniach spraw Rodzinnych.

Posiada swoje obowiązki, które przyjęło je zaakceptowało-nie byly un narzucone un przedyskutowane wspólnie. Rodzice, którzy stode ą Ten styl Wychowania na ogół nie stode ą Kar, zastępują je naturalnymi konsekwencjami oraz rozmowami je tłumaczeniem dlaczego pewnych rzeczy nie wolno Robić. Stode ą pochwały opisowe. W takiej rodzinie ważne jest szanowanie Granic każdego jej członka Zarówno rodziców Jak je dzieci. Istotną cechą charakterystyczną Rodzin ze Stylem demokratycznym jest miłość i wzajemna życzliwość. Te Trzy style Wychowania na ogół nie acteurs w rodzinie w Czystej postaci, często jest à Mieszanka stylów, w zależności OD sytuacji, Jednak jeden jest zawsze dominujący. Tym artykułem rozpoczynam CYKL zwiększający świadomość Zasad dotyczących Wychowania demokratycznego, opiszę co konkretnie auteurs mają na Myśli, Gdy piszą o granicach, rozmawianiu o uczuciach, zachęcaniu do współpracy, stosowaniu naturalnych formalności , zachęcaniu do samodzielności, wpisywaniu w rôle i pochwale opisowej.